Üdvözöljük webáruházunkban!

Vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételek egyéni vásárlók részére
 
Az Alföldi Garabonciás  Kft. on-line áruház szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő vásárlók részére
Hatályos: 2016. január 1. napjától
 
1. Értelmező rendelkezések
a.     Szolgáltató: az Alföldi Garabonciás  Korlátolt Felelősségű Társaság.
Rövidített neve: Alföldi Garabonciás Kft.
Székhelye: 6070 Izsák Vadas dűlő 2-4
Képviselő: Kocsis Pál ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 03-09-109885
Adószáma: 12857603-2-03
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-76.569-105
Ügyfélszolgálat e-mail címe: webshop@garabonciassajt.hu
Szakmai érdekképviseleti, kamarai tagsága:
Szolgáltató részére tárhelyet biztosító: DotRoll Kft (cg.: 01-09882068 , székhely: 1439 Budapest, Pf. 663.)
b.     Egyéni vásárló/felhasználó: a fogyasztó, a fogyasztónak nem minősülő természetes személy és a nagykereskedőnek nem minősülő cég.
c.     Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki a www.garabonciassajt.hu honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
d.     Fogyasztónak nem minősülő természetes személy: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, aki a www.garabonciassajt.huhonlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
e.     Nagykereskedőnek nem minősülő cég: az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából bejegyzésre került és gazdasági tevékenysége nem kereskedelemre vagy vendéglátásra irányul, és a www.garabonciassajt.hu honlapon a jelen szerződéses feltételeknek megfelelően a szolgáltató által elfogadott regisztrációval rendelkezik.
f.      Illetékes békéltető testület: Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt .4.
 
2. Általános rendelkezések
A www.garabonciassajt.hu internetes oldalon elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban:webáruház). A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló (továbbiakban Megrendelő) között.
A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a www.garabonciassajt.hu internetes oldalon való közzététellel lép hatályba és Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.
 
3. A szerződő felek azonosítása, regisztráció
 
A vásárlási szerződés az Alföldi Garaboncias  Kft., mint eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre.
 
A Szolgáltató csak a www.garabonciassajt.hu oldalon, az Alföldi Garabonciás Kft. logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.
 
A megrendelés előfeltétele az egyéni vásárlónak a www.garabonciassajt.hu honlapon történő regisztrációja és annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.
 
A Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével megadja az adatait, amelyeket bármikor módosíthat. Az Alföldi Garabonciás Kft. a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A z Alföldi Garabonciás  Kft. a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát. Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek Megrendelőt terhelik.
 
A www.garabonciassajt.hu oldalon található „regisztráció” menüpontra kattintva kerül sor a Megrendelő alábbi adatainak megadására: felhasználónév és jelszó, email cím, szállítási és számlázási cím illetve telefonszám. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egy adott e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni, erre a rendszer figyelmeztet. A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-mailt küld a Megrendelőnek az általa a regisztráció során megadott email címre, Megrendelő az ebben található linkre kattintva a regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag ezt követően minősül a Szolgáltató által visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).

4. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval rendelkező Megrendelők esetén

A regisztrált felhasználó „belépés” menüpontra kattintva a felhasználónév és a jelszó megadásával jelentkezhet be saját felhasználói fiókjába, ahol módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a korábbi vásárlásait.
Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, akkor az „elfelejtettem a jelszavam” menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail cím megadását követően, a megadott e-mail címre a Szolgáltató által megküldöttek szerint léphet be a fiókjába.
Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy webáruházban csak azon felhasználók rendelései teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási adatok és elérhetőség megadásából származó esetleges következményekért az Alföldi Garabonciás Kft. felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.
 
5. Vásárlás menete

Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruházban termék kizárólag regisztrált felhasználó által rendelhető. A nem regisztrált felhasználó által a kosárba tett termékek elvesznek, miután a nem regisztrált felhasználó elhagyja az oldalt.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.
A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.
A webáruházban minden termék fényképének a bal felső sarkában található egy csillag, amire kattintva az adott termék a regisztrált felhasználó által hozzáadható a kedvencek listájához. Ez a lista a regisztrált felhasználó fiókjában a személyes adatok menüpont alatt nyomon követhető.
A webáruházban található nem előrecsomagolt, úgynevezett kimérős áruk esetében először a vásárolni kívánt mennyiséget kell a regisztrált felhasználónak beállítania, csak ezt követően van mód a termék kosárba tételére.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy friss termékek egy része – többnyire sajtok– kimérve kaphatók, ennek megfelelően a webáruházban ezek vonatkozásában nincs előre meghatározott rendelési mennyiség. Ezen termékek rendelése esetében mennyiségi intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A kimérve kapható termékek esetében a webáruházban megjelölt mennyiséghez képest +/- 3 dkg-os eltérés megengedett, ennek megfelelően a rendelés végösszege is változhat. Megrendelő Szolgáltató fenti tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.
A megrendelés menete
Amennyiben Megrendelő befejezte a vásárlást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a jobb oldalon található kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint. Minden lépésről van lehetőség visszamenni egy szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.

A) A FIÓKOM/KOSARAM menüpont alatt jelennek meg összesítve a Megrendelő által kiválasztott (kosárba tett) termékek. Ezen menüpont alatt meg lehet változtatni a Megrendelő által kért mennyiséget, valamint lehetőség van a kosárból tételeket kivenni. A változtatás után a kosár tartalma azonnal frissül és kikerül belőle a kivett termék.

B) TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ menüpont visz el a fizetési oldalra.


C) SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓK menüpontban választja ki a Megrendelő azt a címet, amelyre a számlát szeretné kapni. Ugyanitt beállítható, hogy a Megrendelő a számlázási címmel megegyező vagy másik szállítási címet szeretne megadni.

D) SZÁLLÍTÁSI  INFORMÁCIÓK abban az esetben aktív amennyiben másik címet választott a Megrendelő szállítási címnek, itt választhatja ki hogy melyik a profiljában megadott címet szeretné kiszállítási címnek használni.


E) SZÁLLÍTÁSI MÓD menüpont  a lehetséges szállítási módot ajánlja fel a vásárlóknak.

F) FiZETÉSI INFORMÁCIÓK menüpontban a Megrendelő választ a lehetséges fizetési módok közül.

G) RENDELÉS ÁTTEKINTÉSE
Ebben a lépésben Megrendelő ellenőrzi az adatok helyességét, illetőleg a megrendelés adatait, továbbá el kell fogadnia az általános szerződési feltételeket a megrendeléséhez. A „RENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva Megrendelő elküldi a megrendelést, ezt követően megjelenik a rendelés adatlapja, illetőleg a rendszer automatikus, visszaigazolásnak nem minősülő rendszerüzenetet küld a Megrendelő részére. Banki fizetés esetén a CIB bank bankártyás fizetési oldala automatikusan megnyílik, a fizetés lebonyolításához.

H) MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE után a már leadott rendelés azonosítója és részletei találhatók, ezt az oldalt igény szerint ki lehet nyomtatni.
A megrendelés után Szolgáltató ellenőrzi, hogy minden megrendelt termék rendelkezésre áll-e. Amennyiben igen, akkor megküldi a rendelésről szóló visszaigazoló e-mailt. Ezen e-mail kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató telefonon felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést.
 
6. Az árak
 
A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Alföldi Garabonciás Kft. kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék ára tartalmazza a hozzá tartozó göngyöleget (üveg, rekesz, stb.), továbbá a csomagolás díjját, de nem tartalmazza  a szállítás költségét, melyet a program a vásárolt termékek árának és mennyiségének figyelembe vételével ad meg.
 
Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a Szolgáltató a Megrendelőnek értesítést küld.
 
7. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás
 
7.1. A Szolgáltató köteles az utánvéttel megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméke(ke)t a megrendelésen megjelölt szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben eljuttatni.
 
Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszáma útján értesíteni.
 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Megrendelő Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.
 
7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával (lásd 5/D) pontot) jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.
 
Kiszállítás esetén Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat a visszaigazolt megrendelést a Megrendelő által megadott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül kézbesíti. A kiszállítási szolgáltatás díját – a megrendelés értékétől és a kiszállítási címtől függően – a www.garabonciassajt.hu honlapon közzétett táblázat tartalmazza. Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos tájékoztatását kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi.
 
 
A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni.  Szolgáltató szerződött futár partnere kézbesíti a csomagokat.
 
A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá köteles meggyőződni annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint a minőségéről. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.
 
A Megrendelő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket (szállítási, csomagolási, stb.) Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.
 
8. A szerződés hatálya
 
Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a www.garabonciassajt.hu oldalon történő regisztrációval lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig hatályos. Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése esetén, a törlésig már visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses feltételek az irányadók.
 
A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.
 
A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 48 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 48 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.
 
9. Reklamáció, panaszügyintézés
 
Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.
A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailban az alfoldi@garabonciassajt.hu  e-mail címen vagy telefonon a 06-76-569-105 -ös számon.
Szolgáltató az alfoldi@garabonciassajt.hu e-mail címen vagy 06-76-569-105-ös  telefonszámon érkezett panaszokat legkésőbb annak a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.
 
10. Elállás
 
A fogyasztónak nem minősülő magánszemélyt és a nagykereskedőnek nem minősülő céget elállási jog nem illeti meg.
 
Fogyasztónak minősülő természetes személyek esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szabályai alkalmazandók, mely jogszabály 2. § l) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya az élelmiszer és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződésre. Így az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szánt termékek vonatkozásában nem illeti meg elállási jog a fogyasztót.
 
A 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb termék esetében a fogyasztó a termék kézhezvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállásra vonatkozó szándékát a vevő köteles e-mailben, a webshop@culinaris.hu e-mail címre bejelenteni.
Vásárlástól való elállás esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, ideértve a termékek visszajuttatásának költségeit is. A termék kiszállításának és visszajuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. Utánvéttel a Szolgáltató a terméket nem veszi vissza.
Amennyiben a termék használt, az Alföldi Garabonciás  Kft. követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő teljes kárának megtérítését, továbbá követelheti a használat folytán a termékben bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését.
 
Megrendelő jogvita esetén jogosult az illetékes Békéltető Testülethez fordulni.
 
 
11. Árváltozás és egyéb technikai hibák
 
Az  Alföldi Garabonciás    Kft. fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.
 
Az Alföldi Garabonciás Kft . a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, amennyiben azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály módosítás (pl. adóváltozás) indokolja.
A webáruházban található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A z Alföldi Garabonciás  Kft. fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.
 
12. Adatvédelem
 
A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása az alábbi linken érhető el:


Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés a megrendelő hozzájárulásán alapul, a regisztráció bármikor visszavonható. A megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatok és a megrendelő lakcíme tekintetében az adatkezelés a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezésein is alapul.
 
A regisztráló személy hozzájárulhat ahhoz, hogy az Alföldi Garabonciás Kft. hírlevelet, akciós ajánlatot küldjön számára, valamint értesítse új termékek megjelenéséről. Megrendelő jogosult ezen hozzájárulását bármikor visszavonni, tudomásul veszi továbbá Megrendelő Szolgáltató azon tájékoztatását, mely szerint a Szolgáltató által küldött hírlevelekben lehetőség van a további hírlevelekről történő leiratkozásra. Ebben az esetben a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, illetőleg törli az adott felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.
Az adatkezelés célja a jelen szerződéses feltételek szerinti szerződés létrehozása és teljesítése és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítése.
A személyes adatok adatkezelője kizárólag az Alföldi Garabonciás Kft.. Adatfeldolgozót Szolgáltató nem vesz igénybe. Szolgáltatót, illetőleg az adatkezelési folyamatban résztvevő munkavállalóit az e körben tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelés időtartama a felek közötti szerződéses kapcsolat fennállása, illetőleg annak megszűnését követően a jogszabályi előírásoknak (pl.: számviteli jogszabályok) megfelelő időtartam. Az adatkezelés időtartamának lejártát követően a tárolt adatokat a Szolgáltató felhasználhatatlanná teszi és törli kereskedelmi nyilvántartásaiból.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a 2011. évi CXII. tv (Infotv.) 6. § (5) bekezdése szerint: ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
Az adatkezelés célja elsődlegesen a jelen szerződéses feltételekben meghatározott szerződés megkötésének, teljesítésének és az azzal kapcsolatos igényérvényesítés elősegítésének biztosítása, valamint a Megrendelő jogainak védelme, másodlagosan statisztikakészítés és az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése. A statisztikai célú adatfeldolgozás, azaz a statisztika készítés célja csak a rendszer elsődleges céljainak megvalósulása érdekében, vagy az informatikai rendszer technikai vagy minőségi fejlesztése érdekében történhet. A minőségbiztosítási célú adatkezelést felhasználó írásban a webshop@garabonciassajt.hu e-mail címen bármikor megtilthatja.
 
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolható össze a felhasználók által a regisztráció során megadott egyéb adatokkal, sem pedig más az internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
Megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:
-          Szolgáltató erre irányuló kérése esetén tájékoztatást nyújt részére személyes adatai kezeléséről
-          kérheti a Szolgáltatótól megadott személyes adatainak a helyesbítését
-          kérheti a Szolgáltatótól személyes adatainak törlését vagy zárolását.
 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – szeszesital rendelése esetén annak átvételére kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult, e körben a termék átvételekor a szállító jogosult a terméket átvevő életkorának ellenőrzésére.
Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a szeszes ital átvételére a Megrendelő által kijelölt személy nem töltötte be a 18. életévét és ezen okból kifolyólag a megrendelt szeszes ital Szolgáltatóhoz való visszaszállítása válik szükségessé, a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.
 
Szolgáltató tájékoztatja Megrendelőt, hogy a jelen szerződési feltételek alapján létrejött szerződés interneten kötött, de alá nem írt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Szolgáltató által archiválásra kerül, az utólagosan hozzáférhető és visszakereshető.
 
Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, kivéve, ha a Megrendelő – egyedi beállítást követően – az angol nyelvet választja a szerződés nyelvének.
 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollévők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadóak.